Droppe til innhold

Utveksling - Master i empowerment og helsefremmende arbeid

 

Studentene oppfordres til å ta deler av utdanningen ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Utvekslingsopphold gir i tillegg til faglig utbytte, tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn.  Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere.

Datainnsamlingsdel av masteroppgaven kan gjennomføres i utlandet som feltstudium. Internasjonal utveksling er mulig i andre semester og tredje semester. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med administrativ internasjonal koordinator på epost: international-hv@oslomet.no