Droppe til innhold

Malmö Universitet

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Malmö Universitet

Beliggenhet

Malmø, Sverige

Antall studenter

25.000 studenter

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på svensk.

Dersom du vil ta emner på engelsk, krever det at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Får du et resultat under kravet, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Emner ved Malmö Universitet

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.

Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.
Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: august-medio januar
Andre semester: medio januar-juni

Merk at du kan ha eksamensinnleveringer i januar. Dette kan i enkelte tilfeller la seg kombinere med å følge den vanlige undervisningen på utdanningen her på LUI, avhengig av fag.

Bolig

Malmö Universitet kan ikke garantere bolig for internasjonale studenter, men det er mulig å søke. Grunnet stort press på studentboliger må du sannsynligvis finne en bolig i Malmø på egenhånd.

Les mer om bolig ved Malmö Universitet.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

Malmö Universitet ble etablert i 1998 som Malmö Högskola, og fikk universitetsstatus i 2018. det er en mangfoldig utdanningsinstitusjon som profilerer seg gjennom tverrfaglighet og et nært samarbeid med Malmö by og omegn.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.