Droppe til innhold

UC Leuven-Limburg

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester dersom eksamensperiodene ved UCLL kan tilpasses til studiestart ved OsloMet i januar.

Hjemmeside

Hjemmesiden til UCLL

Nettside for internasjonale studenter ved UCLL

Beliggenhet

To campus, ett i Leuven og  ett i Limburg i flamsktalende Belgia

Antall studenter

15.000 studenter

Undervisningsspråk

Engelsk og flamsk

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Får du et resultat under kravet, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

UCLL tilbyr engelskspråklige kurs på til sammen 30 ECTS over et semester, både i Leuven og Limburg, se nettsidene. Disse kan innpasses som skolerelevante emner i grunnskolelærerutdanningen, eller eventuelt som fordypning i barnehagelærerutdanningen der eksamen kan tilpasses studiestart i januar.

Studiepoeng  

30 ECTS per semester

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 2-4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: september - januar
Andre semester: februar - juni

UCLLs akademiske kalender

Bolig

UCLL tilbyr et begrenset antall studentboliger og kan bistå med hjelp til å finne alternativ bolig. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

UCLL er en av de største lærerutdanningene i Flanders (flamsktalende Belgia), og profilerer seg med å sette utvikling av studentens unike kompetanse i fokus. Både Limburg og Leuven ligger en kort togtur unna Brussel, og Leuven er en av de eldste byene i Europa, en studentby med ca 55.000 studenter. Som ellers i Belgia kan du sykle overalt. Her finner du praktisk informasjon for utvekslingsstudenter

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.