Droppe til innhold

Profesjonshøjskolen UCC

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Profesjonshøjskolen UCC

Beliggenhet

UCCs Campus Carlsberg i København

Antall studenter

10 000

Undervisningsspråk

Undervisning foregår på dansk og engelsk. Utvekslingsstudenter fra Norge kan ta kurs på begge språk.

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på dansk. 

Dersom du vil ta emner på engelsk, krever det at du tar en gratis, online språktest med krav til et visst resultat. Får du et resultat under kravet, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Hva kan jeg studere?

Barnehagelærerstudenter kan gå inn i den eksisterende pædagogutdannelsen (som er Danmarks svar på barnehagelærerutdanning). Mulig opplegg avtales med din internasjonale koordinator. I tillegg har de en rekke 30 studiepoengs kurs som er rettet mot internasjonale studetner og som er meget relevante for BLU-studenter:

Grunnskolelærerstudenter kan ta fag fra lærerudannelsen. Fagområdene er delt inn i 10 studiepoengs moduler. Du må ta 3 moduler for å få godkjent noe som undervisningsfag. Modulbeskrivelser finner du under Studieordning.

Liste over alle fag på engelsk  for utvekslingsstudneter ved UCC

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 4 gratisplasser tilgjengelig via Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.

Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.

Les mer om kostnader og finansiering.

Semester

Første semester: August - januar

Andre semester: Januar - juni

Noen kan ha eksamensinnleveringer i januar, men dette kan kombineres med den vanlige undervisningen på LUI.

Bolig

UCC kan ikke garantere bolig for internasjonale studenter i København, men det er mulig å søke via denne nettsiden. Grunnet stort press på studentboliger må du belage deg på å finne en bolig i København på egenhånd. Tidligere studenter har rapportert at dette er litt tidkrevende. Vær derfor tidlig ute!

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

UCC er en av Danmarks største tilbydere av lærerutdanning og pedagogikk.  Lærerutdanningene ved UCC og LUI ved HiOA har et utstrakt samarbeid innen forskning og utdanning. Et eksempel på dette er emnene “Myths and Fairy tales” og “Childhood in a Nordic perspective” som vi samarbeider om som del av barnehagelærerutdanningen.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

 

Det tas forbehold om endringer i satser og krav