Droppe til innhold

University College Syddanmark

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til UC Syddanmark

Nettside med praktisk informasjon for Erasmus-studenter ved UC Syddanmark

Beliggenhet

UC Syddanmark har 5 campus som alle ligger på Sør-Jylland; to hovedcampus i Esbjerg og Haderslev og tre mindre campus i Kolding, Sønderborg og Aabenraa.

Antall studenter

6.500 studenter

Undervisningsspråk

Dansk og engelsk. Utvekslingsstudenter fra Norge kan ta kurs på begge språk.

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på dansk.

Dersom du vil ta emner på engelsk, krever det at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Får du et resultat under kravet, kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Oversikt over Erasmus+ kurs på engelsk.  

Kurset “Crossing Borders: Cultural Diversity in Early Years Education”, 30 ECTS, er spesielt relevant for BLU-studenter. Kurset “Special Education Needs and Inclusive Teaching», 30 ECTS, er relevant for bade GLU og BLU-studenter.

I tillegg kan det være mulig å plukke kurs fra den internasjonale lærerutdanningen.

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 2-4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend. 

Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: august til desember

Andre semester: januar til mai/juni

Bolig

UC Syddanmark tilbyr ikke studentboliger, men veileder deg til å finne bolig. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

UC Syddanmark tilbyr 13 profesjonsutdannelser og en rekke videreutdanninger. De fokuserer spesielt på forskning og utvikling innen fagfeltene pedagogikk, helse og samfunnsfag.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav