Droppe til innhold

Pädagogische Hochschule Freiburg

Grunnskolelærerstudenter i 7. og 8 semester, eventuelt kun 8. semester kan søke om å reise hit. Er du mest interessert i å ta årsenhet i tysk ved PH Freiburg, les mer om fremmedspråkstilbudet ved OsloMet nederst på siden.

Hjemmeside

Pädagogische Hochschule Freiburg
Informasjon til internasjonale studenter

Beliggenhet

Freiburg sør i Tyskland

Undervisningsspråk 

Tysk, utvalgte kurs på engelsk

Antall studenter 

Ca 5000

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 ECTS/studiepoeng per semester

Semestre 

Første semester: Oktober–februar
Andre semester: April–juli

Språkkrav

Du bør ha nivå B2 (Common European Framework of Reference) i tysk for å studere på tysk ved PH Freiburg.
Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Du kan ta årsenhet i tysk gjennom et program utviklet i tett samarbeid med institutt GFU her på OsloMet. Porgrammet er  satt sammen av kurs fra Bachelorprogrammet for tysk som fremmedspråk.  
Det er også mulig å sette sammen kurs fra øvrig studietilbud, les mer om dette på PH Freiburgs nettside for utvekslingsstudenter. 

Annet

Freiburg er en pitoresk by sør i Tyskland med ca 210.000 innbyggere og med gode togforbindelser rundt omkring i Tyskland og i nabolandene. Byen har bilfritt sentrum og et bredt kulturtilbud, preget av de 30.000 studentene i byen. Du får god hjelp til studentbolig fra internasjonalt kontor.

Fremmedspråkstilbudet ved OsloMet

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav