Droppe til innhold

Leeds Beckett University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Leeds Beckett University

Nettside med informasjon for internasjonale studenter ved Leeds Beckett University

Beliggenhet

Leeds, Engeland. Universitetet hat to campus, et i "the city centre" og et i Headingly, som ligger i Beckett park utenfor sentrum.

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca 26,000 studenter

Hvor mye koster det?

4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng.

Semestre

Første semester: september- januar

Andre semester: januar- juni

Merk at du kan ha eksamensinnleveringer i januar. Dette lar seg imidlertid normalt kombinere med å følge den vanlige undervisningen på utdanningen her på LUI.

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Du kan velge kurs som tilbys av School of Education and Childhood  ved Carnegie Faculty .

Se etter lenke til kurstilbudene for Erasmusstudentene på nettsiden "What can I study", under avsnittet "Selecting your modules":

Annet

Universitetet tilbyr studentboliger for internasjonale studenter. Les mer om ulike typer boliger og hvordan du søker om bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav