Droppe til innhold

Göteborgs Universitet

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester. Yrkesfaglærestudenter kan også søke.

Hjemmeside

Beliggenhet

Gøteborg, Sverige

Antall studenter

37 000 (hvorav 2 500 er internasjonale studenter)

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Språkkrav

Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på svensk.

Dersom du vil ta emner på engelsk, krever det at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat under B2 kan du få tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Som norsk utvekslingsstudent kan du ta emner på både svensk og engelsk.

Mer informasjon om programmer ved Det utbildningsvetenskapeliga fakultet.

Studiepoeng

Du må avlegge 30 högskolepoäng per semester. Dette tilsvarer 30 studiepoeng.

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 4 gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.

Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Høstsemesteret: August/September - Januar

Vårsemesteret: Januar - Juni

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha eksamensinnleveringer i januar. Dette kan i enkelte tilfeller la seg kombinere med å følge den vanlige undervisningen på utdanningen her på LUI, avhengig av fag.

Bolig

Det er mulig å søke studentbolig i Gøteborg.  Det er stort press på studentboliger og du må derfor belage deg på å måtte finne bolig på egenhånd. 

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

Universitetet består i dag av 8 fakultet, herunder det Utbildningsvetenskapliga fakultet som tilbyr 6 ulike programmer innen utdanning og pedagogikk.

Universitetet arrangerer en velkomstuke for internasjonale studenter i starten av semesteret.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav