Droppe til innhold

Utveksling - Kunst og design

Som student på bachelor i kunst og design har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere.
  • We

Som student ved Institutt for estetiske fag har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når?

  • studentutveksling: studiets tredje studieår, fortrinnsvis femte semester
  • praksisutveksling mote og produksjon: studiets fjerde semester
  • praksisutveksling kunst og formidling: studiets femte semester

Hva koster det?

Det finne flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Det er mulighet for stipend gjennom Erasmus+ om du velger praksisutveksling til en bedrift/institusjon i Europa. Sted velges i samråd med fagmiljøet.

Europa

Avtalepartnere innenfor Erasmus+ programmet. Det er krav om utvekslingsopphold på minimum tre måneder.

Danmark

Italia

Litauen

Polen

Romania

Spania

Sverige

Storbritannia

Tyskland

Utenfor Europa

Australia

Brasil

Canada

Chile

Mexico

Sør Afrika

USA

Kontakt oss