Droppe til innhold

Utveksling - Bachelor studieretning fysioterapi og studieretning mensendieck

Som student ved Bachelor i Fysioterapi har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3.studieår for praksisstudier, IPH og/eller bacheloroppgaven. Oppholdet må være minimum 12 uker, og studiene må være en del av de utenlandske lærestedene HV har inngått avtale med.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner HV har en avtale med innen fysioterapiutdanningen.

Hvor kan jeg reise?

Australia

Griffith University

Danmark

Københavns Professionshøjskole

VIA University College

Professionshøjskolen University College Nordjylland

University College Sjælland

Dominikanske Republikk

Associacion Dominicana de Rehabilitation

England

York St. John University

Nederland

Hogeschool Van Amsterdam 

Kambodsja

Cambodian School of Prosthetics and Orthotics

Tanzania

Haydom Lutheran Hospital

Kilimanjaro Christian Medical College

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator  Marit Fougner

Administrativ internasjonal koordinator: international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs