Utveksling - Utveksling - Bachelor fotojournalistikk | Utveksling | SAM - Student

Utveksling - Fotojournalistikk

Utveksling - Fotojournalistikk

Som bachelorstudent i fotojournalistikk har du muligheten til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet uten å bli forsinket i studieprogresjonen.

Kunne du tenke deg å studere et semester hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet? Et semester ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon gir deg nyttige  erfaringer, både faglig og personlig. Siden semesteret forhåndsgodkjennes hos oss, blir du heller ikke forsinket i studieprogresjonen.

Vi har avtaler om studentutveksling med europeiske og nordiske journalistutdanninger innenfor Erasmus-programmet og NORDPLUS-programmet. Dette er stipendprogram som gir deg stipend i tillegg til Lånekassens lån og stipend. Du betaler ingen skolepenger hvis du utveksles på en Erasmus- eller Nordplusavtale.

Du kan også benytte deg av noen av OsloMets avtaler med høgskoler og universiteter utenom Europa. For de fleste av disse må det betales skolepenger, men Lånekassen yter lån og stipend til dekning av disse.

Når?

Fra studieåret 2017-2018 er det lagt til rette for at du kan dra på utveksling i femte semester. Dette semesteret velger du mellom praksis som fotojournalist, emner ved OsloMet eller emner ved en partnerinstitusjon i utlandet.  Det finnes en praksisplass som fotojournalist ved Politiken i København reservert for en svært dyktig student. Studenter som ikke reiser på utveksling i femte semester,  vil allikevel reise utenlands deler av sjette semester i forbindelse med utenriksreportasje.

Hvor?

Når du bestemmer deg for hvor du vil dra, så ta hensyn til dine faglige og personlige interesser. Du kan ta journalistikk, det trenger ikke være fotojournalistikk. Hvis du velger fotojournalistikk har vi imidlertid samarbeid med fotojournalistutdanninger både i Aarhus og i Sundsvall. De underviser også i fotojournalistikk ved Griffith College i Dublin. Du kan som fotojournalist benytte avtalene som gjelder for journalistutdanningen.

Erasmus Praksisutveksling

Denne praksisplassen er forbeholdt en svært dyktig fotojournalistikkstudent og det er fagansvarlig på utdanningen som avgjør hvem dette blir.

 

Utvekslingsbloggen