Utveksling i fordypningssemesteret | Utveksling - Barnehagelærer | LUI - Student

Utveksling i fordypningssemesteret

Utveksling i fordypningssemesteret

I ditt siste studieår kan du være student ved et utenlandsk universitet eller høgskole som OsloMet har utvekslingsavtale med. Det betyr at du kan få studieplass for ett semester som utvekslingsstudent.

Du følger vanlig undervisning ved studiestedet i utlandet og avlegger eksamen der. Det betyr at du må studere på språket som tilbys ved lærestedet. Eksamensresultatene innpasses som 30 studiepoeng etter endt opphold og erstatter fordypningen din. 

Du søker innen 15. februar. Du må bruke søknadsskjema for alle OsloMet-studenter. Det finner du på utvekslingssidene til OsloMet

 

*For deltids- og ABLU-studenter:

Dersom du som deltids- og ABLU-student tar fordypning i utlandet, vil det være på heltid i høstsemesteret.  Du må selv avklare med arbeidsgiver at du kan være borte fra arbeidsplassen din i den perioden utenlandsoppholdet gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at delitdsstudenter mottar mindre lån og stipned enn heltidsstudenter. Dere kan lese mer om dette på Lånekassas sider for deltidsstudier.

 

Hva kan du studere?

Når du skal velge fag i utlandet, er det viktig at du velger fag på riktig utdanningsnivå og at fagene ikke overlapper fag du har tatt tidligere. Ettersom studiene i utlandet er en del av din bachelorgrad, skal du velge fag på tilsvarende nivå, altså undergraduate - eller bachelor -nivå. 

Det er også viktig at du velger fag som er relevante for barnehagelærerutdanningen. På engelskspråklige nettsider kan du se etter "Early Childhood Education" når du leter etter barnehagelærerutdanning. Noen ganger kan du finne relevante fag under "pre-school education," "family studies", "education/teacher education", "sociology", "pedagogy" osv. også.

For å få godkjent studiene som fordypningen din, må du ta kurs tilsvarende 30 studiepoeng. På de fleste utenlandske studiesteder betyr det at du typisk må velge 3-6 kurs da kursene i utlandet er mye mindre enn ved OsloMet.

For å finne ut hvilke læresteder som passer best innen ditt fagfelt, anbefaler vi deg å søke råd hos faglig internasjonal koordinator ved BLU. Det er hun som er ansvarlig for å godkjenne det faglige innholdet i utenlandsoppholdet ditt.

Husk at utenlandsopphold er en unik anledning til å ta kurs som ikke tilbys ved OsloMet!

 

Hvor kan jeg reise?

Som student på barnehagelærerutdanningen har du en rekke spennende muligheter til å reise ut. I Europa reiser du gjennom Erasmusprogrammet som fritar seg fra skolepenger. I tillegg får du et tilleggsstipend. Kan du et annet språk enn norsk og engelsk, har du i tillegg mange andre muligheter blant alle høgskolens Erasmusavtaler.

Vi har også mange spennende avtaler med institusjoner utenfor Europa. Noen avtaler fritar deg fra skolepenger, men det er også en del steder du må belage seg på å betale skolepenger. Alle avtalene OsloMet har, er godkjent av Lånekassen og gir deg rett til å søke lån og reisestøtte.

Oversikt over alle utvekslingsavtalene du kan benytte deg av

Du finner mer informasjon om finansiering og annet praktisk på  nettsidene om utveksling.