Droppe til innhold

Utveksling - Bachelor i farmasi

Som student ved Bachelorutdanningen i Farmasi har du muligheten til å ta Bacheloroppgaven din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3. studieår, 6. semester, i 13 uker i bacheloroppgaven ved utenlandske høgskoler og universitet som HV har inngått utvekslingsavtale med.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du en oversikt over de institusjoner som HV har en avtale med innenfor Farmasiutdanningen.


Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator Anne Berit Walter

Administrativ internasjonal koordinator: international-hv@oslomet.no