Utveksling – Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Student

Utveksling - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Utveksling - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

På Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) kan man reise på utveksling i 4. semester. 
Det vil bli gitt informasjon i klassen i forbindelse med studiestart om de ulike mulighetene.

Det er åpent for å søke om utveksling for våren 2022 til de fire alternativene som anbefales for FKI. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne komme anbefalinger fra OsloMet basert på den kunnskapen som enhver tid finnes vedrørende pandemisituasjonen.

Finansering

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold, spesielt ved lengre opphold. Du kan søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen, og det finnes mange stipendordninger, blant annet Erasmus + og Nordplus. Les mer om finansiering

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise på utvekslingsopphold til et partneruniversitet et helt semester i ditt fjerde semester. 
Du tar da eksamen på gjesteuniversitetet som godkjennes som 30 studiepoeng inn i graden.
Praksisopplæring dette semesteret gjennomføres som regel ved OsloMet, før avreise eller etter retur.

Hvor kan jeg dra?

Du finner alle utvekslingsavtalene på student.oslomet.no/utvekslingavtaler

Fagmiljøet har forhåndsgodkjent følgende studiesteder som har relevante studietilbud i 4. semester:

  • UC Berkeley, Department of Sociology, USA

Ved Berkeley er det skolepenger på ca 10.000 dollar for ett semester. Lånekassen gir tilleggslån/stipend som dekker det meste. Semesteret varer fra januar til mai, og du gjennomfører praksis ved OsloMet etter at du har kommet tilbake.

  • Hogeschool van Arnhem an Nijmegen 

Dette er en Erasmusavtale hvor du vil få stipend innen mobilitetsprogrammet Erasmus +, i tillegg til ordinært lån og stipend. Semesteret varer fra februar til tidlig juli og du gjennomfører praksis ved OsloMet i januar/februar, før avreise.

  • Newman University, Birmingham

Dette er en Erasmusavtale hvor du vil få stipend innen mobilitetsprogrammet Erasmus +, i tillegg til ordinært lån og stipend. Semesteret varer fra sent januar til juni, og du gjennomfører praksis ved OsloMet i januar, før avreise.

Finnes det andre steder man kan reise i 4. semester? 

Ja, det kan også vurderes å bruke andre av OsloMets utvekslingsavtaler for grunnskolelærerutdanningen.
Her følger noen stikkord for hvordan du kan gå frem før du kontakter internasjonal koordinator.
 

  • Studiestedet du ønsker å reise til må ha tilbud om kroppsøving/idrett og pedagogikk.
  • Se på listen over utvekslingsavtaler for å se om du finner relevante tilbud
  • Du kan også se på en liste over alle studiesteder utenfor Europa som OsloMet har avtale med.
  • Kontakt lærer ved FKI for å få innspill til hva som kan godkjennes. 

Krav og søknadsprosess

Les mer om  kravene og søknadsprosessen på OsloMet-nettsider om utveksling. Frist er 1. september semesteret før.

Kontaktpersoner

Faglærer med ansvar for internasjonalisering Øystein Winje, e-post: oywin@oslomet.no  

Administrativ internasjonal koordinator Line Klæth, e-post: international-lui@oslomet.no.

Kontakt oss

Kontakt oss