Droppe til innhold

Utveksling - Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi

Som student ved ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når kan jeg reise ut?

Du kan i prinsippet reise ut fra og med fjerde semester.  Når du kan reise ut vil avhenge av blant annet hvilket land og hvilken institusjon du ønsker å reise til, og hvilket fagtilbud som finnes ved den respektive institusjonen. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med faglig internasjonal kontakt på ditt studieprogram, Ola Jetlund.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

Under finner du institusjonene som HiOA har utvekslingsavtaler med. Noen av disse, men ikke alle, er aktuelle for deg å utveksle til. For mer informasjon kontakt enten internasjonal administrativ koordinator Brit Balgaard, Brit.Balgaard@hioa.no, eller faglig internasjonal kontakt for ditt studieprogram, Ola Jetlund, ola.jetlund@hioa.no

Tyskland

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten: www.hs-kempten.de

Technische Hochschule Mittelhessen: www.thm.de

Fachhochschule Kiel: www.fh-kiel.de/international

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: www.htw-berlin.de

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: www.htw-dresden.de

Technische Hochschule Ingolstadt: www.thi.de

Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach: www.hs-ansbach.de


Spania

Universidad de Cantabria: http://web.unican.es/

Universidad Politecnica de Valencia: www.etsid.upv.es

Universitat Politecnica de Catalunya (EUETIB): www.upc.edu

Universitat Politecnica de Catalunya (EPSEVG): www.epsevg.upc.edu

Universitat Politecnica de Catalunya (ETSETB): www.etsetb.upc.edu

Universidad de Castilla-La Mancha: www.esiiab.uclm.es

Universidad Politecnica de Madrid: www.upm.es

Universitat de Barcelona: www.ub.edu


Nederland

Haagse Hogeschool: www.thehagueuniversity.com

Avans Hogeschool: www.avans.nl/international

Hogeschool van Amsterdam, School of Design and Communication: www.hva.nl

Hogeschool van Amsterdam, School of Technology: www.hva.nl

Hanzehogeschool, hogeschool van Groningen: www.hanze.nl/home/international

Saxion University of Applied Sciences: http://www.saxion.edu/


Frankrike

Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne: www.telecom-bretagne.eu

Ecole Superieure d’Ingenieurs en Electronique et Electronique, ESIEE, Paris: www.esiee.fr

Institut Superieur d’Electronique de Paris, ISEP, Paris: www.isep.fr

Ecole Nationale d’Ingenieurs de Tarbes, ENIT: www.enit.fr

Universite d’Angers: www.univ-angers.fr

Universite de Reims Champagne-Ardenne: www.univ-reims.eu


Polen

Politechnika Lodzka: www.ife.p.lodz.pl

Politechnika Lodzka, Instityt Elektroniki:  www.programy.p-lodz.pl


Belgia

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: www.ap.be

Universiteit Antwerpen: www.uantwerp.be


Portugal

Instituto Politecnico do Porto: www.ipp.pt


Finland

Yrkeshögskolan Novia: www.novia.fi

Metropolia University of Applied Sciences, www.metropolia.fi/exchange


Østerrike

Fachhochschule St. Pölten: www.fhstp.ac.at


Storbritannia

Nottingham Trent University: www.ntu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

Glasgow Caledonian University: www.gcu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

Utvekslingsavtaler utenfor Europa

USA

De teknologiske instituttene har en egen avtale med Michigan Technological University og South Dakota School of Mines and Technology. Det betyr blant annet at det er mulig å få gratis studieplass ved begge stedene. Her finner du mer informasjon om universitetene:

Michigan Technological University:  www.mtu.edu 

South Dakota School of Mines and Technology: www.sdsmt.edu   

Se ellers sentrale utvekslingsavtaler

EPS - Oslo

Høres det spennende ut å gjennomføre hovedprosjektet i et internasjonalt miljø her ved HiOA eller i utlandet?

European Project Semester er et engelskspråklig program hovedsakelig beregnet for utenlandske studenter, men ingeniørutdanningenes 3-klassestudenter kan velge EPS som hovedprosjekt.

EPS – andre steder i Europa

EPS kan gjennomføres ved institusjoner i flere europeiske land. Konseptet er det samme som EPS Oslo. Les mer om om EPS ved andre europeiske universiteter.

Har du spørsmål, ta kontakt med EPS-koordinator Brit Balgaard.

Kontakt oss