Droppe til innhold

Utveksling - Ingeniørfag - data

Som student på bachelor i ingeniørfag data har du muligheten til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når kan jeg reise ut?

Du kan i prinsippet reise ut fra og med fjerde semester, og være på utveksling i ett semester av gangen.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ . Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

OsloMet har avtaler med en rekke universiteter i og utenfor Europa som du kan utveksle til. Dersom du er interessert i noen av disse institusjonene og vil vite om de kan være aktuelle for deg, kan du ta kontakt med internasjonal koordinator Brit Balgaard, eller faglig kontakt for ditt studieprogram Sigrun Skudem  eller Terje Gjøsæter.

Vær oppmerksom på at undervisningen på mange av universitetene i Europa er på vertslandets språk. Dersom du vil på utveksling og studere på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs hos Lånekassen. Les mer om språkmuligheter.

 

Følgende institusjoner er anbefalt for deg som studerer bachelor i ingeniørfag data:

 

Tyskland

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten: www.hs-kempten.de

Technische Hochschule Mittelhessen: www.thm.de

Fachhochschule Kiel: www.fh-kiel.de/international

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: www.htw-berlin.de

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: www.htw-dresden.de

Technische Hochschule Ingolstadt: www.thi.de

Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach: www.hs-ansbach.de


Spania

Universidad de Cantabria: http://web.unican.es/

Universidad Politecnica de Valencia: www.etsid.upv.es

Universitat Politecnica de Catalunya (EUETIB): www.upc.edu

Universitat Politecnica de Catalunya (EPSEVG): www.epsevg.upc.edu

Universitat Politecnica de Catalunya (ETSETB): www.etsetb.upc.edu

Universidad de Castilla-La Mancha: www.esiiab.uclm.es

Universidad Politecnica de Madrid: www.upm.es

Universitat de Barcelona: www.ub.edu


Nederland

Haagse Hogeschool: www.thehagueuniversity.com

Avans Hogeschool: www.avans.nl/international

Hogeschool van Amsterdam, School of Design and Communication: www.hva.nl

Hogeschool van Amsterdam, School of Technology: www.hva.nl

Hanzehogeschool, hogeschool van Groningen: www.hanze.nl/home/international

Saxion University of Applied Sciences: http://www.saxion.edu/


Frankrike

Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne: www.telecom-bretagne.eu

Ecole Superieure d’Ingenieurs en Electronique et Electronique, ESIEE, Paris: www.esiee.fr

Institut Superieur d’Electronique de Paris, ISEP, Paris: www.isep.fr

Ecole Nationale d’Ingenieurs de Tarbes, ENIT: www.enit.fr

Universite d’Angers: www.univ-angers.fr

Universite de Reims Champagne-Ardenne: www.univ-reims.eu


Polen

Politechnika Lodzka: www.ife.p.lodz.pl

Politechnika Lodzka, Instityt Elektroniki:  www.programy.p-lodz.pl


Belgia

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: www.ap.be

Universiteit Antwerpen: www.uantwerp.be


Portugal

Instituto Politecnico do Porto: www.ipp.pt


Finland

Yrkeshögskolan Novia: www.novia.fi

Metropolia University of Applied Sciences, www.metropolia.fi/exchange


Østerrike

Fachhochschule St. Pölten: www.fhstp.ac.at


Storbritannia

Nottingham Trent University: www.ntu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

Glasgow Caledonian University: www.gcu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

Utvekslingsavtaler utenfor Europa

USA

De teknologiske instituttene har en egen avtale med Michigan Technological University og South Dakota School of Mines and Technology. Det betyr blant annet at det er mulig å få gratis studieplass ved begge stedene. Her finner du mer informasjon om universitetene:

Michigan Technological University:  www.mtu.edu 

South Dakota School of Mines and Technology: www.sdsmt.edu   

Institutt for informasjonsteknologi har i år inngått en ny avtale med California State University, Monterey Bay (CSUMB), og det åpnes for søknader om utveksling hit, inkludert 1 gratis studieplass for studenter fra bachelorprogrammene ved Institutt for informasjonsteknologi. CSUMBs nettside: csumb.edu/international/partner-portal

EPS - i Europa

European Project Semester (EPS) kan gjennomføres ved institusjoner i flere europeiske land. Konseptet er det samme som EPS Oslo (se under). Les mer om EPS ved andre europeiske universiteter.

Har du spørsmål, ta kontakt med EPS - koordinator Brit Balgaard.

EPS – Oslo

Høres det spennende ut å gjennomføre hovedprosjektet i et internasjonalt miljø her ved OsloNet eller i utlandet? Sjekk European Project Semester (EPS).

European Project Semester er et engelskspråklig program hovedsakelig beregnet for utenlandske studenter, men ingeniørutdanningenes 3-klassestudenter kan velge EPS som hovedprosjekt.

 

 

Kontakt oss