Droppe til innhold

Utveksling - Ingeniørfag - bioteknologi og kjemi

Som student på bachelor i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utveksling vil gi deg erfaring, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når kan jeg reise ut?

Du kan reise ut fra og med tredje semester, og være på utvekling i ett semester av gangen.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg reise?

OsloMet har avtaler med en rekke universiteter i og utenfor Europa som du kan utveksle til. Dersom du er interessert i noen av disse institusjonene og vil vite om de kan være aktuelle for deg, kan du ta kontakt med internasjonal koordinator Brit Balgaard, eller faglig kontakt for ditt studieprogram Kirsten Aarset.

Vær oppmerksom på at undervisningen på mange av universitetene i Europa er på vertslandets språk. Dersom du vil på utveksling og studere på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs hos Lånekassen. Les mer om språkmuligheter.

 

Bioteknologi - og kjemistudenter kan dra på utveksling til disse universitetene: 

 

Tyskland

Spania

Nederland

Frankrike

Polen

Belgia

Portugal

Finland

Østerrike

Storbritannia

  • Nottingham Trent University: www.ntu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)
  • Glasgow Caledonian University: www.gcu.ac.uk (gjelder bare European Project Semester - EPS)

 

EPS - i Europa

European Project Semester (EPS) kan gjennomføres ved institusjoner i flere europeiske land. Konseptet er det samme som EPS Oslo (se under). Les mer om EPS ved andre europeiske universiteter

Har du spørsmål ta kontakt med EPS - koordinator Brit Balgaard.

EPS – Oslo

Høres det spennende ut å gjennomføre hovedprosjektet i et internasjonalt miljø her ved OsloMet eller i utlandet? Sjekk European Project Semester (EPS).

European Project Semester er et engelskspråklig program hovedsakelig beregnet for utenlandske studenter, men ingeniørutdanningenes 3-klassestudenter kan velge EPS som hovedprosjekt.

chatbot-portlet