Droppe til innhold

Bachelor med studieopphold utenfor Norge, deltid, ABLU og Sandvika

Barnehagelærerstudenter som studerer på deltid og ABLU kan i sitt 8. semester reise ut for å skrive bacheloroppgaven samt ha praksis/samle inn data i lokale barnehager. Per i dag tilbyr vi 1-2 studiesteder avhengig av antall søkere: Ghana og/eller Uganda.

Ved å være i Ghana eller Uganda vil du som student erfare at studieopphold ved institusjoner utenfor Norge gir utvidet innsikt i og handlingsrepertoar for pedagogisk arbeid med barn, personale og foreldre med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. Kyambogo university er vår lokale samarbeidspartner i Uganda og University of Education i Winneba er vår samarbeidspartner i Ghana.

Opptakskrav

Du bør ha C i karaktersnitt, og kan ikke ha noen hengefag ved utreisetidspunktet. Når du fyller ut søknadsskjemaet, må du skrive et motivasjonsbrev som beskriver hvorfor du ønsker å reise. Perioden stiller høye krav til selvstendighet og evne til å søke veiledning og innhente kunnskap og erfaringer fra ulike kilder.

Barnehagen du jobber i må involveres og godkjenne at du reiser ut. For å bli godkjent av OsloMet, må du levere inn et egenerklæringsskjema som bekrefter at arbeidsplassen din er informert.

Faglig opplegg og organisering

Du er borte i tre måneder, fra ca 1. mars til ca 1. juni. Du gjennomfører fordypningen på OsloMet før du reiser ut.

Før avreisen arrangeres det et obligatorisk oppgave- og metodeseminar. Alle studenter ved OsloMet som tar praksis i land i Sør må i tillegg gjennomføre et feltforberedende kurs.

I Uganda og Ghana har du som regel praksis i minst to ulike barnehager. Praksisen gjennomføres i mars og april. I løpet av oppholdet skal du også delta i et studieopplegg tilsvarende ca. 1 uke samt gjennomføre en workshop for ansatte i barnehagefeltet. Dette gjennomføres i samarbeid med Kyambogo university eller University of Education.

Arbeidsspråket i praksisbarnehagene er engelsk.

 

I løpet av oppholdet skal du skrive ferdig bacheloroppgaven din. Mai settes av til dette. Det er to obligatoriske veiledninger med tildelt veileder på OsloMet under oppholdet. Veiledningen skjer via Skype eller annet egnet medium.

Du leverer inn bacheloroppgaven når du kommer tilbake til OsloMet.

Mer informasjon om det faglige opplegget finner du i  emneplanen.

Her kan du lese mer om praktiske forhold i de to ulike landene:

Kostnader

Du har rett til vanlig lån fra Lånekassen når du skal på praksisutveksling. I tillegg kan du søke om reisestøtte. Det er en engangssum som skal hjelpe deg å dekke reiseutgiftene.

Du må regne med noen ekstrautgifter i forbindelse med praksisoppholdet. Før avreise må du betale for flybillett, forsikring, vaksiner og visum. Under oppholdet kommer kostnader i forbindelse med bolig. Dette utgjør mellom 1500-1800 kr per person per måned. Husk at du kanskje må dekke boutgifter hjemme også. Noen transportkostnader til og fra barnehagene må du også regne med. Dette er generelt ikke så dyrt. Mange studenter liker å utforske landet og omgivelsene i helgene, så det kan være lurt å ha med litt ekstra lommepenger til sightseeing.

Du kan lese mer om finansiering av utvekslingsstudier her.

Søknad

Neste mulighet for utreise er mars 2020. Søknadsfristen er 22. mars 2019.

Søknadsskjemaet vil bli lagt ut her.

Her laster du ned egenerklæringsskjema

Spørsmål

Faglige spørsmål sendes til kursansvarlig Elisabeth Almaz Eriksen

Spørsmål om det praktiske rundt opplegget sendes til internasjonal koordinator Ingvild Frank