Droppe til innhold

Utveksling - Barnehagelærer

Som student på bachelor i barnehagelærer har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. OsloMet ønsker at alle kvalifiserte studenter som har praktisk mulighet til det, skal reise ut. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og dra på eventyr!

Informasjonsmøter og veiledning

Vi vil arrangere flere informasjonsmøter om dine utvekslingsmuligheter i løpet av høstsemesteret 2019. Du vil motta invitasjon med tid og sted på din studentepost. Du kan når som helst kontakte en av de internasjonale koordnatorene på instituttet (Kari og Kjersti - se kontaktboksen til høyre) og be om personlig veiledning. 

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du har to muligheter til å reise ut i løpet av studiet.

Heltid:

Deltid/ABLU/Sandvika:

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise.  Alle studiestedene vi tilbyr, er godkjent av Lånekassa og gir dermed rett til fult lån og stipend. I tillegg kan du søke om ekstra reisestipend (som often dekker flyreisen). Deltidsstudenter som tar 30 studiepoeng i utvekslnigsperioden sin får fult lån og stipend. 

Det finnes  også ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus.  Dersom du studerer i Europa vil du få Erasmusstipend som utgjør ca 3000 kr i mnd i tilleg til lån og stipend fra Lånekassa.

 Med litt planlegging, kan det derfor for de fleste bli billigere å reise ut enn å bo i Norge. Les mer om finansiering.

Hvor kan jeg dra i 5./7. semester ?

Disse lærestedene velges oftest, fordi de har et studietilbud som egner seg ekstra godt for OsloMets barnehagelærerstudenter:

Samtlige avtaler:

Du kan lese mer om de enkelte avtalene ved å klikke på lenkene under.

I tillegg har vi noen avtaler med institusjoner som ikke tilbyr kurs på engelsk. Dersom du kan et annet språk og kunne tenke deg å studere på dette, anbefaler vi deg å kontakte den internasjonale koordinatoren på BLU.

Australia

Belgia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

Danmark

Estland

Finland

India

Irland

Kina

Litauen

Malta

Mexico

Nederland

Polen

Spania

Storbritannia

Sveits

Sverige

Sør Afrika

Tsjekkia

Ungarn

USA

Krav og søknadsprosess

Krav for å bli godkjent som utvekslingsstudent

Bruk Søknadsweb for å søke

Vær internasjonal hjemme

Dersom du ikke har lyst eller mulighet til å reise utenlands, kan du bygge opp din internasjonale kompetanse ved å ta et av våre engelskspråklige kurstilbud ved barnehagelærerutdanningen. Du vil da studere som vanlig ved OsloMet, men være i en klasse med studenter fra hele verden! Studiespråket er selvfølgelig engelsk.

Les mer om våre engelskspråklige studietilbud ved BLU 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!


chatbot-portlet