Droppe til innhold

Utveksling - Barnehagelærer

Som student på barnehagelærerstudiet har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. OsloMet ønsker at alle kvalifiserte studenter som har praktisk mulighet til det, skal reise ut. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og dra på eventyr!

Informasjonsmøter og veiledning

Vi arrangerte flere informasjonsmøter om utvekslingsmulighetene i løpet av høsten 2019. Om du gikk glipp av disse, eller ønsker individuell veiledning, kan du når som helst kontakte en av de internasjonale koordinatorene på instituttet (Kari og Kjersti - se kontaktboksen til høyre). E-postadresser finner du i høyreboksen på denne siden.  

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du har to muligheter til å reise ut i løpet av studiet.

Heltid:

Deltid/ABLU/Sandvika:

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise.  Alle studiestedene vi tilbyr, er godkjent av Lånekassa og gir dermed rett til fullt lån og stipend. I tillegg kan du søke om ekstra reisestipend (som often dekker flyreisen) fra Lånekassa. Deltidsstudenter som tar 30 studiepoeng i utvekslingsperioden sin får fullt lån og stipend. 

Det finnes  også ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus.  Dersom du studerer i Europa vil du få Erasmusstipend som utgjør ca. 3000 kr i mnd i tillegg til lån og stipend fra Lånekassa. ABLU-studenter som reiser på utveksling i 2020, vil få et stimuleringsstipend på 10,000 kr fra ABLU-prosjektet,

Med litt planlegging, kan det derfor bli billigere å reise ut enn å bo i Norge. Les mer om finansiering.

 

Barn

Hvis du reiser på utveksling til et europeisk land  og har med  barn under 18 år, kan du få et tilleggsstipend på 200 euro per måned. 

 

Hvor kan jeg dra i 5./7. semester ?

Disse lærestedene velges oftest, fordi de har et studietilbud som egner seg ekstra godt for OsloMets barnehagelærerstudenter:

Samtlige avtaler:

Du kan lese mer om de enkelte avtalene ved å klikke på lenkene under.

I tillegg har vi noen avtaler med institusjoner som ikke tilbyr kurs på engelsk. Dersom du kan et annet språk og kunne tenke deg å studere på dette, anbefaler vi deg å kontakte den internasjonale koordinatoren på BLU.

Australia

Belgia

Brasil (krever portugisiskkunnskap)

Canada

Chile (krever spanskkunnskap)

Colombia  (krever spanskkunnskap)

Danmark

Estland

Finland

India

Irland

Kina

Litauen

Malta

Mexico (krever spanskkunnskap)

Nederland

Polen

Spania

Storbritannia

Sveits

Sverige

Sør-Afrika

Tsjekkia

Ungarn

USA

Krav og søknadsprosess

Krav for å bli godkjent som utvekslingsstudent

Bruk Søknadsweb for å søke

Vær internasjonal hjemme

Dersom du ikke har lyst eller mulighet til å reise utenlands, kan du bygge opp din internasjonale kompetanse ved å ta et av våre engelskspråklige kurstilbud ved barnehagelærerutdanningen. Du vil da studere som vanlig ved OsloMet, men være i en klasse med studenter fra hele verden! Studiespråket er selvfølgelig engelsk.

Les mer om våre engelskspråklige studietilbud ved BLU 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!


chatbot-portlet