Droppe til innhold

Utveksling - Barnehagelærer

Som student på bachelor i barnehagelærer har du mulighet til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. OsloMet ønsker at alle kvalifiserte studenter som har praktisk mulighet til det, skal reise ut. Utveksling vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og dra på eventyr!

Kommende informasjonsmøter

Det vil bli avholdt informasjonsmøter i løpet av høsten 2018 og våren 2019. Datoene vil bli annonsert via e-post og på denne nettsiden.

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du har to muligheter til å reise ut i løpet av studiet ditt.

Heltid:

Deltid/ABLU/Sandvika:

NB: Du må selv avklare med arbeidsgiver om du kan være borte fra arbeidsplassen i den tiden utvekslingen varer. For å bli godkjent som utvekslingsstudent, må du levere inn en egenerklæring der du bekrefter at arbeidsgiver er informert om at du kommer til å søke om utveksling.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og stipend hos Lånekassen. Med litt planlegging, kan det for de fleste bli billigere å reise ut enn å bo i Norge. Les mer om finansiering.

Vi gjør oppmerksom på at deltidsstudenter mottar mindre lån og stipend enn heltidsstudenter. Du kan lese mer om dette på Lånekassens sider for deltidsstudier

Hvor kan jeg dra i 5./7. semester ?

Disse åtte lærestedene velges oftest, fordi de har et studietilbud som egner seg ekstra godt for OsloMets barnehagelærerstudenter:

Samtlige avtaler:

Du kan lese mer om de enkelte avtalene ved å klikke på lenkene under.

I tillegg har vi noen avtaler med institusjoner som ikke tilbyr kurs på engelsk. Dersom du kan et annet språk og kunne tenke deg å studere på dette, anbefaler vi deg å kontakte den internasjonale koordinatoren på BLU.

Australia

Belgia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

Danmark

Estland

Finland

India

Irland

Kina

Litauen

Malta

Mexico

Nederland

Polen

Spania

Storbritannia

Sveits

Sverige

Sør Afrika

Tsjekkia

Ungarn

USA

Krav og søknadsprosess

Krav for å bli godkjent som utvekslingsstudent

Bruk Søknadsweb for å søke

Vær internasjonal hjemme

Dersom du ikke har lyst eller mulighet til å reise utenlands, kan du bygge opp din internasjonale kompetanse ved å ta et av våre engelskspråklige kurstilbud ved barnehagelærerutdanningen. Du vil da studere som vanlig ved OsloMet, men være i en klasse med studenter fra hele verden! Studiespråket er selvfølgelig engelsk.

Les mer om våre engelskspråklige studietilbud ved BLU 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!