Droppe til innhold

Utveksling - Bachelor i arkivvitenskap

Som student ved Bachelorstudium i arkiv- og dokumentbehandling har du muligheten til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Et utvekslingsopphold gir deg verdifulle erfaringer, både faglig og personlig, som du kan få god bruk for senere i livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan dra på utveksling femte semester.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, bl.a. Erasmus+. Du kan i tillegg søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering. 

Hvor kan jeg dra?

Du kan enten dra ut på bibliotekutdanningens avtaler eller du kan dra ut på HiOAs avtaler. Drar du ut på  bibliotekutdanningens avtaler vil emnene du tar naturlig være bibliotekfaglige.

Drar du ut på HiOAs avtaler er kravet at emnene må utgjøre 30 studiepoeng innenfor ett og samme fagområde og tilhøre forvaltningsfag, samfunnsfag eller andre arkivrelevante studier. Bibliotekutdanningen har samarbeidsavtaler innen stipendprogrammet Erasmus, noe som innebærer at du får tilleggsstipend til Lånekassens lån og stipend og at du ikke betaler skolepenger.

Når det gjelder HiOAs avtaler med høgskoler og universiteter utenom Europa, må du for de fleste av disse  betale skolepenger, men Lånekassen yter lån og stipend til dekning av dette.