Droppe til innhold

Utveksling - Bachelor i arkivvitenskap

Som student ved Bachelorstudium i arkiv- og dokumentbehandling har du muligheten til å ta deler av utdanningen din hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Et utvekslingsopphold gir deg verdifulle erfaringer, både faglig og personlig, som du kan få god bruk for senere i livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan dra på utveksling femte semester.

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, bl.a. Erasmus+. Velger du hvilket som helst av de europeiske utvekslingsstedene på listen, kan du få Erasmus+ stipend. Du kan i tillegg søke lån og stipend hos Lånekassen. Les mer om finansiering. 

Hvor kan jeg dra?

Når du bestemmer hvor du vil dra, så tenk både på hvor du tror du vil få faglig utbytte og hvor du vil få personlig utbytte av å være. Ta også hensyn til dine språklige forutsetninger og til din økonomi.

De aller fleste stedene på listen tilbyr bibliotek- og informasjonsvitenskapelig utdanning. Drar du ut på bibliotekutdanningens avtaler vil emnene du tar naturlig være bibliotekfaglige.

Drar du ut på OsloMets avtaler utenfor Europa er kravet at emnene må utgjøre 30 studiepoeng innenfor ett og samme fagområde og tilhøre forvaltningsfag, samfunnsfag eller andre arkivrelevante studier.

Vær oppmerksom på følgende:

Europeiske universiteter - Erasmus-avtale: Du får Erasmus-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Universiteter utenfor Europa - OsloMet-avtale: De aller fleste krever skolepenger. Du får støtte fra Lånekassen. 

 

Spesielt relevant (arkivvitenskap) 

Sverige 

Kan anbefales (bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Canada

Hellas

Også mulige (bibliotek- og informasjonsvitenskap eller liknende)

Australia

Finland

Latvia

Nederland

Polen

Sverige

Sør-Afrika

Tyskland

USA

 

Bibliotekutdanningen har i tillegg samarbeidpartnere som har undervisning kun på lokalt språk. Disse stedene er mulige for arkivstudenter med tilstrekkelige språkkunnskaper. Samarbeidspartnere i Spania har også egne utdanninger i Documentación. Se fullstendig liste over bibliotekutdanningens avtaler.

chatbot-portlet