Droppe til innhold

University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean Coast (URACCAN)

Merk at denne avtalen gjelder praksisopphold i utlandet.

Hjemmeside

Nettsiden URACCAN

Beliggenhet

Nicaragua

Undervisningsspråk

Spansk

Antall studenter

2-3 studenter

Hvor mye koster det?

Du søker Lånekassen om reisestipend. Kostnader knyttet til boopphold vil forekomme.

Studiepoeng

30 studiepoeng fra OsloMet.

Praksisperiode

Bachelor i BV: 36-48.

Bachelor i SA: 37-49

*merk at disse kan endres

Språkkrav

Spanskkunnskaper kreves.

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav