Droppe til innhold

University of Western Cape (UWC)

Hjemmeside

UWCs nettsider

Beliggenhet

Cape Town

Antall studenter

Ca. 14.500

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Ellers kreves en  IELTS eller TOEFL-test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

Emnetilbudet ved UWC

Studiepoeng

Emner tilsvarende 60 studiepoeng ved UWC per semester.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, i 2020 koster det ca. R33 000 - R40 000 (avhengig av fakultet) for et semester. Mindre avgifter  tilkkommer også. For mer detaljer om kostnader for internasjonale studenter ved UWC, se dokumentet "International fees" nederst på UWCs side om kostnader.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: februar–juni

Andre semester: juli–desember

Bolig

UWC tilbyr et begrenset antall studentboliger. Dersom du ønsker å søke om studentbolig skjer dette samtidig med søknaden til UWC. Her kan du lese mer om bolig og ofte stilte spørsmål.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet