Droppe til innhold

University of Victoria

Hjemmeside

UVICs nettside

Nettside for 'Study Abroad'-studenter

Beliggenhet

Victoria, British Colombia

Antall studenter

Ca. 120 000 (3 700 internasjonale)

Karakterkrav

UVIC  krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL-test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

UVICs fulle kurstilbud

Du kan også finne en oversikt over hvilke kurs som tilbys det aktuelle semesteret

Studiepoeng

7,5 units pr. semester (vanligvis 5 kurs) på bachelornivå. Dette kan være ulikt på masternivå.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster ca. CA$ 9500 per semester, noen programmer kan ha høyere pris. Noen avgifter kommer i tillegg.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: September–desember

Andre semester: Januar–april

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

Studenter på både bachelor- og masternivå kan søke om dra på utveksling til UVic.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.