Droppe til innhold

University of Oregon

Hjemmeside

Nettsiden til University of Oregon

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Eugene, Oregon

Antall studenter

Ca. 21.000

Karakterkrav

University of Oregon krever at alle utvekslingsstudenter på bachelornivå har et karaktersnitt på C eller bedre. Alle utvekslingsstudenter på masternivå må ha et karaktersnitt på B eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Ellers kreves en TOEFL eller IELTS test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

NB! Noen kurs kan likevel ha krav om språktest, uavhengig av karakter fra videregående skole.

For kurs på masternivå (graduate) kreves en TOEFL- eller IELTS-test.

Hva kan jeg studere?

Generell oversikt over fagområder

Kurstilbud i de ulike semestrene ved University of Oregon

Studiepoeng

Et helt skoleår består av 3 "terms":  "Term 1" er om høsten og "Term 2" og "Term 3" går i løpet av det som hos oss er vårsemesteret.

Hver "term" er på 12-15 credits. Vær oppmerksom på at du må ta minst 22.5 credits for å få uttelling for 30 studiepoeng (gjelder bachelornivå). Du må ta 45 credits for å få uttelling for 60 studiepoeng. Det er ikke mulig å oppnå dette i løpet av Term 1 (høsten). Du bør derfor reise ut enten i vårsemesteret og ta Term 2 og 3, eller ta hele året ute, dvs. Term 1, 2 og 3.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, pris per credit er ca. US$ 723. Avgifter kommer i tillegg.  Tar du f.eks. vårsemesteret ute (2 terms) vil du som regel kunne ta 12 credits per term, total 24 credits. Skolepengene vil da komme på US$17 352 (avgifter kommer i tillegg). Tar du hele studieåret ute (3 terms, 15 credits per term) blir skolepengene på ca. US$ 32 535 (avgifter kommer i tillegg). OsloMet-studenter kvalifiserer for et stipend fra University of Oregon. Størrelsen vil variere etter hvor mange studenter som blir tatt opp det aktuelle semesteret.

NB! Stipendet som vanligvis gir reduksjon i skolepenger tilbys etter all sannsynlighet ikke dette semesteret.

Semestre

Første semester: september–desember

Andre semester: januar–mars

Tredje semester: mars–juni

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

Annet

University of Oregon tar imot studenter både på bachelor- og masternivå.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet