Droppe til innhold

University of Michigan, Ann Arbor

 

Hjemmeside

Nettsiden School of Social Work, University of Michigan

Beliggenhet

Ann-Arbor, Michigan

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

2 studenter per år

Praksisplasser (NB! Listen er ikke uttømmede. Vi finner noe som du ønsker å jobbe med).

Avalon Housing http://avalonhousing.org/ (Summer Program for Youth)

Ann Arbor Center for Independent Living (must have a strong desire to work with disability studies) http://www.aacil.org/ (Employer Services/ Advocacy)

Cancer Support Community http://www.cancersupportannarbor.org/ (Administration)

Catholic Social Services http://www.csswashtenaw.org/index.php?page=housing-support-service (Administration)

Community Action Network http://canannarbor.org/ (Hikone Community Center)

Family Empowerment Program at Hamilton Crossing http://www.hcfep.com/

University of Michigan Dean of Students https://deanofstudents.umich.edu/article/blavin-scholars-program-1

Peace Neighborhood http://www.peaceneighborhoodcenter.org/ (Youth Services Summer Camp Program)

Washtenaw County Office of Economic & Community Development http://www.ewashtenaw.org/government/departments/community-and-economic-development (Foster Grandparent Program)

WorkIt Health http://workithealth.com

Hvor mye koster det?

Du søker Lånekassen om reisestipend. Kostnader knyttet til boopphold vil forekomme.

Studiepoeng

30 studiepoeng fra OsloMet.

Semestre

Ett semester fra uke 38-47.

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav