University of Hertfordshire | Utveksling | HV - Student

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

Bachelorstudenter i læringspsykologi, prehospitalt arbeid - paramedic, samfunnsernæring, radiografi og vernepleie, samt masterstudenter i jordmorfag kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

University of Hertfordshire

Beliggenhet

Hertfordshire, Storbritannia

Antall studenter

25.000

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat under B1 får du tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine. 

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Bachelor:

  • Læringspsykologi: Normalt i 5. semester, teoretiske emner, disse må forhåndsgodkjennes av studieleder. (2 gratisplasser)
  • Paramedics: Kliniske studier (Parapra1).
  • Samfunnsernæring: teoretiske emner i 5. semester.
  • Radiografi: praksis i 5. semester.
  • Vernepleie: Praksis i emnene VEPRA20 eller VEPRA40.

Master:

  • Jordmor: Praksisstudier og teori kortere opphold.

Studiepoeng

60 UK credits tilsvarer 30 ECTS studiepoeng

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er 8 gratisplasser tilgjengelig gjennom  Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend 

Hvor mye du får i Erasmus+-stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal. Du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen. Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter. 

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Medio mars - medio juni.

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.