Droppe til innhold

Göteborgs Universitet

Bachelorstudenter i ergoterapi og tannteknikk, samt masterstudenter i anestesisykepleie og jordmorfag kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

Göteborgs Universitet

Beliggenhet

Gøteborg, Sverige

Ergoterapi og tannteknikk er ved Sahlgrenska Institutet.

Antall studenter

Ca. 39.000

Undervisningsspråk

Svensk

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

  • Bachelor ergoterapi: Du følger et praksisemne (inkl noe teori) som erstatter ERGOPRA3 i 6. semester
  • Bachelor tannteknikk: Du kan følge teoretiske og praktiske emner som erstatter TANNPRA1A/B i 5. semester
  • Master anestesisykepleie: kliniske studier i 5 uker
  • Jordmorfag: du kan søke om kortere praksisopphold

Studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 stp

Må jeg betale skolepenger? 

Nei, du må ikke betale skolepenger.

  • Ergoterapi og tannteknikk: Det er 2 gratisplasser tilgjengelig per studie gjennom  Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.
  • Anestesisykepleie: Det er 2 gratisplasser tilgjengelig gjennom  Nordplus. Drar du på utveksling hit får du Nordplus-stipend.
  • Jordmorfag: Det er 2 gratisplasser tilgjengelig gjennom  Erasmus+. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+-stipend.

Hvor mye du får i stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal. Du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen. Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter. 

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

  • Bachelor ergoterapi: januar– april (3 måneder) i 6. semester
  • Bachelor tannteknikk: august - desember/januar 5. semester
  • Master anestesisykepleie: september–desember og januar–juni

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.

chatbot-portlet