Droppe til innhold

Professionshøjskolen UCN (University College of Northern Denmark)

Bachelorstudenter i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie, samt masterstudenter i jordmorfag kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

Professionshøjskolen UCN

Beliggenhet

Aalborg, Danmark

Undervisningsspråk

Dansk/engelsk

Antall studenter

9.200

Hvor mye koster det?

Drar du på utveksling hit får du Erasmus+ - eller Nordplus-stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 lokale studiepoeng tilsvarer 30 ECTS studiepoeng

Semestre

Første semester: februar - juni

Andre semester: august - januar

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

  • Ergoterapi: praksis i 12 uker, januar - mars. 6.semester
  • Fysioterapi: IPH emner og praksis, august - januar. 5.semester
  • Radiografi: kan søke utveksling i 5. semester, praksis
  • Sykepleie Pilestredet og Sandvika: 4. semester praksis
  • Masterstudenter i jordmorfag: praksis

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav