Droppe til innhold

Professionshøjskolen UCN (University College of Northern Denmark)

Bachelorstudenter i ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie, samt masterstudenter i jordmorfag kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

Professionshøjskolen UCN

Beliggenhet

Aalborg, Danmark

Antall studenter

9.200

Undervisningsspråk

Dansk/engelsk

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

  • Ergoterapi: praksis i 3 måneder, ERGOPRA3,  januar - april 6. semester.
  • Fysioterapi: praksis, oktober/november - januar.  5. semester.
  • Radiografi: praksis RADPRA4, 5. semester.
  • Sykepleie Pilestredet og Sandvika: praksis, 4. semester.
  • Masterstudenter i jordmorfag: praksis.

Studiepoeng

30 lokale studiepoeng tilsvarer 30 ECTS (studiepoeng). 

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Det er gratisplasser tilgjengelig gjennom Erasmus+ - eller Nordplus-stipendprogram. Drar du på utveksling hit får du Erasmus+ - eller Nordplus-stipend.

Hvor mye du får i stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal. Du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen. Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter. 

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: februar - juni

Andre semester: august - januar

Bolig

Institusjonen tilbyr ingen studentboliger, men veileder deg til å finne bolig. Mer informasjon om bolig 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.

chatbot-portlet