Droppe til innhold

University of Cape Town

Hjemmeside

UCTs nettside

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Cape Town

Antall studenter

Ca. 26 000

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

UCT krever i utgangspunktet en IELTS eller TOEFL-test, men kan godta karakteren 5 i engelsk fra videregående skole. Her kan du lese mer om krav til engelskferdigheter og resultat på språktest. Om du må melde deg opp til en språktest anbefaler vi at du gjør det så snart som mulig, senest når du får tilbud om utveksling.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved UCT

Studiepoeng

72 credits pr. semester

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster ca. US$ 7140 pr. semester (i 2019), men prisene kan variere fra emne til emne. Prisen kan justeres årlig. Du må også regne med at det kan komme andre utgifter, som søknadsavgift.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: Januar–juni

Andre semester: Juli–november

Bolig

UCT tilbyr et begrenset antall studentboliger. Mer informasjon om bolig.

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet