Droppe til innhold

University of California San Diego

Hjemmeside

UCSDs nettsider

Beliggenhet

San Diego, California

Antall studenter

Ca. 31 000

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

UCSD krever ikke språktest

Hva kan jeg studere?

Utvekslingsstudenter kan velge både vanlige UCSD emner og extension emner.

Studiepoeng

22.5 units på bachelornivå tilsvarer 30 studiepoeng. På masternivå er det som regel 18 units.

NB! Det er ikke mulig å oppnå 22,5 units i løpet et Quarter. Du må derfor kombinere to quartere når du reiser ut, enten Summer + Fall Quarter eller Winter + Spring Quarter.  

Det er også mulig å ta et helt studieår (Fall + Winter + Spring Quarter).

Må jeg betale skolepenger?

Ja, du må betale skolepenger på US$ 7800 pr. quarter for 12 units (2020), pluss en ekstra avgift dersom man trenger ytterligere units. I tillegg kommer øvrige avgifter på ca. US$ 1090.

Skolepenger for "summer program" (8 units): US$ 6075 (2020).  Skolepenger til Summer program må betales når søknaden sendes inn.

Vær oppmerksom på at UCSD har høye skolepenger og at lån og stipend fra Lånekassen ikke alltid vil dekke alle skolepengene, avhengig av dollar- og kronekurs.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Fall Quarter: Begynnelsen av september til ca. 20. desember

Winter Quarter: Begynnelsen av januar til midten av mars

Spring Quarter: Slutten av mars til midten av juni

Summer session 1: Slutten av juni til slutten av juli (5 uker)

Summer session 2: Begynnelsen av august til begynnelsen av september (5 uker) (anbefales for våre studenter i kombinasjon med Fall Quarter)

Bolig

UCSD tilbyr boliger og bistår med informasjon om bolig

I Facebook-gruppa OsloMet Utveksling kan du også forsøke å kontakte studenter som har vært der før for å høre hvor de bodde og hvordan de skaffet seg bolig.

Annet

UCSD tar imot studenter både på bachelor- og masternivå (unntak : Rady School of Management som kun tar imot bachelorstudenter)

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet