Droppe til innhold

Universidad de Belgrano

Hjemmeside

UBs nettside

Beliggenhet

Buenos Aires, Argentina

Undervisningsspråk

Emner for utvekslingsstudenter på engelsk og spansk. Studenter kan følge ordinære forelesninger dersom de har gode spanskkunnskaper.

Antall studenter

Ca. 10 900

Hvor mye koster det?

For 2020: USD $5986 for emner tilsvarende 30 studiepoeng.  Skolepengesatsen justeres årlig. I tillegg til skolepengene kommer et administrasjonsgebyr på USD $228.

Studiepoeng

5 emner à 60 timer tilsvarer 30 studiepoeng

Semestre

Første semester: mars–juli

Andre semester: juli–november

Språkkrav

For å ta kurs på spansk anbefaler vi at du kan spansk godt nok til å kunne  følge forelesninger og skrive besvarelser på spansk, noe som tilsvarer B2 nivå iht. Det felles europeiske rammeverket for språk.  Men det kreves ingen språktest eller dokumentasjon.

Skal du ta kurs på engelsk anbefaler vi tilsvarende godt nivå, men det kreves ingen språktest eller dokumentasjon.

Hva kan jeg studere?

Emnetilbudet ved UB

Emner på engelsk finner du ved å velge PALAS på siden over, og  kurs på spansk finner du ved å velge PEAL.

Annet

Universitetet tilbyr hjelp med å finne bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet