Tospråklig ordbok ved eksamen | Eksamen | SAM - Student

Tospråklig ordbok ved eksamen - SAM

Tospråklig ordbok ved eksamen - SAM

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det anledning til å søke om å få bruke tospråklig ordbok ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen). For øvrige hjelpemidler, se nettsider for det enkelte studium.

Slik går du fram

Fyll ut søknadsskjema (nettskjema.no), ta med ordboken og møt i fakultetets infosenter i Pilestredet 35, 1. etg, hvor ordboken vurdereres og søknaden godkjennes.

Merk: Du har selv ansvar for å påse at ordboken ikke inneholder lapper, notater eller annet som kan regnes som juks på eksamensdagen, jf. Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 6 (lovdata.no).

Du kan søke for hele semesteret eller studieåret samtidig.

Frist for henvendelser om ordbok i infosenteret: senest en uke før første eksamensdato i semesteret/studieåret du søker for

Søknadsskjema for tospråklig ordbok

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

I eksamener i engelsk språk i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er det ikke adgang til å benytte norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok eller ordbok med morsmål-engelsk/engelsk-morsmål. Se studiets egne nettsider for ytterligere informasjon om tillatte hjelpemidler

Kontakt oss

Kontakt oss