Timeplan Portlet

VDTRN6000 Digital transformasjon og ledelse høst 2021

Fellesundervisning

Gruppeundervisning