SBV4000 Kunnskapsperspektiver i barnevern høst 2018

Mange timeplaner er nå klare. Timeplanen under kan være uferdig og ikke vise all undervisning. Timeplanen kan bli endret på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning