Timeplan Portlet

PMED2000 Operativt arbeid og pasientsikkerhet vår 2022

Timeplanen for høsten 2022 er ikke ferdig og det vil kunne gjøres endringer frem mot publisering 1. juni.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning