Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

PHUV9110 Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning vår 2020

Fellesundervisning

Gruppeundervisning