Timeplaner for høsten 2019 er fortsatt under arbeid og det vil forekomme endringer. Endelig timeplan publiseres 1. juni
}

NATA6120 Naturfag 1, trinn 5-10, emne 2 vår 2019

Fellesundervisning

Gruppeundervisning