Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

MJ4800 Vitenskapelig assistent vår 2022

Fellesundervisning

Gruppeundervisning