Timeplan Portlet

MAVIT5600 Fysisk aktivitet og trening i et livsløp med spesielt fokus på aldring høst 2021

Timeplan vår 2022 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 7. desember.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning