Timeplan Portlet

MAVIT4100 Kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis høst 2021

Timeplan vår 2022 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 7. desember.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning