ERGOB1200 Inkludering, tilhørighet og samfunnsdeltakelse vår 2021

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning