BYFE1201 Byggfaglig innføring høst 2018

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning