Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

BYFE1201 Byggfaglig innføring høst 2018

Fellesundervisning

Gruppeundervisning