BYFE1201 Byggfaglig innføring høst 2018

Mange timeplaner er nå klare. Timeplanen under kan være uferdig og ikke vise all undervisning. Timeplanen kan bli endret på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning