Timeplan Portlet

BIT6000 Vitenskapsteori og forskningsmetode høst 2019

Timeplan vår 2022 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 7. desember.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning