Timeplan Portlet

ATEKO6100 Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag: Kartlegging, analyse og utprøving høst 2021

Timeplan vår 2022 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 7. desember.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning