Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

ØASØK2000 Mikroøkonomi II høst 2019

Fellesundervisning

Gruppeundervisning