Droppe til innhold

StudentinformasjonTilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - del 1, småbarnspedagogikk (Kompetanse for framtidens barnehage)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Tilleggsutdannning i barnehagepedagogikk (del 1 - Småbarnspedagogikk)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk TiB 1 (Småbarnspedagogikk)
  • SjetFjerde samlinf 

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak-lui@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Tidspunkt for oppstart: 03.09

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første samling. 

●        Tid: Mandag 03.09.18 fra kl 09.00-15.30

●        Sted: OsloMet, Pilestredet 46 ATHENE (PA 113)

●        Studiet er samlingsbasert, og det er lagt inn en ekstra dag i den første samlingen, der dag 1 er en introduksjonsdag, og de to neste er undervisningsdager. Nærmere program for dagene og semesterplan med oversikt over undervisningen, blir gjennomgått ved studiestart.

Hilsen fra emneansvarlig 

Velkommen til videreutdanning i småbarnspedagogikk!

Det er jeg, Charlotte Johannessen, som er emneansvarlig.

I undervisingen før lunch (9- 11.45) skal vi gå gjennom emneplanen, undervisningsplanen for semesteret, og etablere arbeidsgrupper for semesteret. det blir også en kort innføring i canvas.

Innhold og organisering av arbeidskrav og eksamen skal vi også gjennomgå.

Vi skal også velge tillitsvalgt for klassen.

Etter lunch (12.45-15.30) er tema for undervisningen :

Grunnleggende paradigme – det lekende og utforskende barnet. Lærer er Simen Mæhlum. Mer informasjon om undervisningen og pensum blir lagt ut før oppstart.

På denne første samlingsdatoen spandere vi enkel lunsj, samt kaffe og te 

Samlingsdatoer

  • Første samling 3-5 september 2018,  Pilestredet 46 rom PA 113
  • Andre samling  8. -9. oktober 2018, Pilestredet 46, rom PA 113 
  • Tredje samling 3.-4. desember 2018, Pilestredet 46, rom PA 113 
  • Fjerde samling 7. og 8. januar 2019, rom kommer senere 
  • Femte samling 4. og 5. maars 2019, rom kommer senere
  • Sjette samling 29. og 30. april 2019, rom kommer senere 

Eksamen kommer i mai / juni 

Den første samlingen går over tre dager. Den første dagen bruker vi til litt praktisk informasjon, digitale læringsplatformer og registrering på kortsentret for nøkkelkort og å bli kjent med campus. Den dagen er ikek en del av det obligatoriske op

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til tone.milde@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan / Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for høsten 2018 er 03.09-05.09, 08.10-09.10 og 03.12-04.12

Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du begynner å lese aktuelle kapitler i disse bøkene, og du har lys til å komme i gang før oppstart:

Abrahamsen, G. (2015): Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. Del 2 og 3.(60 sider)

Gopnik, A., Meltzoff, A. N. & Kuhl, P. K. (2002). Den lille, store forskeren. Oslo: Pedagogisk Forum. (237 sider)

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

 

 

 

Kontakt