Teknologiforståelse - Student

Studieoversikt Offentlig

StudentinformasjonTeknologiforståelse

Studiested
Studiepoeng
5
Kull/termin
Vår 2021
Omfang

Timeplan

Denne timeplanen viser bare foreløpig timeplan for første studieår (endringer kan fortsatt forekomme innen 01.07.) - logg inn for å se din timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Teknologiforståelse

Emnekode TEKFO1000
Studiepoeng 5.0

Nyhet

Studiestart våren 2021 – Teknologiforståelse

Velkommen som ny student på videreutdanningsstudiet i teknologiforståelse.

Hvor holder vi til?

Dette er et nettstudium som består av sju moduler med korte videoforelesninger og forslag til anbefalte tekster og andre læringsressurser. Disse vil være tilgjengelige hele semesteret på undervisningsplattformen Canvas. Det vil være mulighet for å delta i diskusjonsseminarer hver uke. Disse vil primært foregå gjennom nett.

Undervisningsdatoer våren 2021

Orienteringsmøte mandag 8. februar kl. 13.00-14.00.

Nettseminar onsdager kl. 13.00-14.00 i perioden 10. februar – 28. april.

Eksamensfrist medio mai.

Semesterregistrering

Logg inn i Studentweb med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode (4 siffer). PIN-kode og studentnummer blir sendt ut i egen e-post. Sjekk om kontaktinformasjonen er riktig (adresse, telefon, e-post). Meld deg opp til undervisning og eksamen på StudentWeb. Studentweb vil etterhvert også inneholde informasjon om påmelding til eksamen, kandidatnummer og eksamensresultater.

Aktivere brukerkontoen din 

Som ny student får du tildelt en brukerkonto som gir deg tilgang til blant annet e-post og Canvas. Du må selv aktivere kontoen før du får tilgang til tjenestene. Gå til brukerkonto, tast inn studentnummer (6 siffer) og PIN-kode (4 siffer). Det er felles brukernavn og passord for alle de nevnte IT-tjenestene.

Canvas

OsloMet bruker Canvas som læringsplattform. Canvas er en nettbasert tjeneste for læring, undervisning og samarbeid. For å få tilgang til emnene dine i Canvas må du ha semesterregistrert deg. Bruk OsloMet-brukernamnet ditt (f.eks. s123456) og passord i Feide-vinduet for å logge inn. Er du allerede innlogget i Feide blir du sendt direkte til Canvas.

Ny student eller nylig begynt å studere ved OsloMet igjen? Aktiver brukerkontoen din først.

Husk at av tekniske årsaker kan det gå inntil et døgn før du kan logge deg inn i Canvas etter å ha aktivert brukerkontoen din.

Canvas vil gi deg større fleksibilitet i studiehverdagen ved å ta i bruk Canvas-app. Canvas er kopla til Minside med tilgang til timeplan og e-post. Informasjon om  læringsplattformen fungerer, Canvas-appen med mer.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Annet

Dersom det er spesielle behov for tilrettelegging av eksamen, finner du informasjon om det på denne siden: tilrettelegging

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av: infosenter-tkd@oslomet.no

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt for teknologiforståelse