Droppe til innhold

Svaksynt eller blind

Dersom du er synshemmet, ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten så tidlig som mulig. Vi kan bistå med å tilrettelegge studiehverdagen din.

Studielitteratur

Du har rett til å få produsert studielitteratur i tilgjengelig format hos Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). NLB produserer studielitteratur i tilgjengelig format (lydbøker (DAISY og MP3), elektroniske bøker og punktskriftsbøker). Du må selv ta kontakt med NLB. Vær oppmerksom på  at det kan ta litt tid å produsere ny litteratur, så ta kontakt så fort du har fått opptak på et studium ved OsloMet.

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler i din studiehverdag, kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral om dette. Søknaden skal gå gjennom ergoterapeut i den bydelen/kommunen der du bor.

Lese- og sekretærhjelp

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal få gjennomført utdanningen din. Du må sende en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten hvis du har behov for hjelp til å søke.  

OCR-behandling

Biblioteket kan tilby OCR-behandling av skannede dokumenter. Dette betyr at hvis du har skannede dokumenter i tekst så kan disse omgjøres til elektroniske tekstfiler. Da vil du kunne søke i teksten og teksten kan overføres til lyd eller braille. Ta kontakt med biblioteket i P48 for mer informasjon.

Opptak av forelesninger

Det kan være nyttig for deg å ta opp forelesningene på bånd. Av hensyn til personvern og opphavsrett er det opp til hver enkelt foreleser å avgjøre om du får ta opp forelesningen. Ta kontakt med foreleser i forkant av forelesningen og forhør deg.

Tilretteleggingstjenesten har utarbeidet en standardkontrakt for dette som du kan tilby deg å signere. I kontrakten bekrefter du at opptakene skal brukes til studier og ikke distribueres til andre. Ta kontakt med Tilretteleggingstjenesten om du ønsker en slik kontrakt.

Førerhund

Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. Om noen av dine medstudenter er allergiske mot hunder, må dette avklares, slik at vi kan ivareta behovene til begge parter.

Eksamen

Du kan søke om tilrettelagt eksamen. Da kan du for eksempel få utvidet tid og muligheten til å bruke PC eller annet teknisk utstyr for å kompensere for synstapet.

Kontaktinformasjon

Kjeller - Pilestredet - Sandvika

E-post :
Sted/Adresse :
Kjeller - Pilestredet - Sandvika

Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og evt. studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.

chatbot-portlet