Droppe til innhold

Opptaks-, studie- og karriereveiledning

Opptaks-, studie- og karriereveiledning

Studieveiledning

Studieveiledning er en samtale om muligheter og veivalg innenfor OsloMets studietilbud. Vi kan bidra til at du når dine mål og tar kunnskapsbaserte avgjørelser om egen fremtid.

Vi tilbyr drop-in veiledning. Dette innebærer at du ikke har noen spesifikk avtale, men møter i det oppgitte tidsrommet for å snakke med en veileder.  Henvendelser om drop-in veiledning som kommer senere enn  kl.13.45. henvises til neste dag. Ønsker du å snakke med noen om opptakskrav og bistand i søknadsprosessen, kan du komme på opptaksveiledning

Hva vi tilbyr

  • Potensielle søkere kan få veiledning knyttet til valg av studier på OsloMet
  • Studenter på OsloMet kan få veiledning knyttet til studievalg, karriereplanlegging og CV/søknad. Hvis du ønsker tilbakemelding på CV/søknad, ta med deg utlysningsteksten og utkast til CV/søknad.
  • Studenter og potensielle studenter kan få generell informasjon og veiledning om tilretteleggingsmuligheter.

Hvis du trenger veiledning knyttet til gjennomføringen av studiet du går på, undervisning, praksis etc så må du henvende deg til fakultetet du studerer på.

Tidspunkter for drop-in:

  • Tirsdag kl. 12.00-14.00.
  • Onsdag kl. 12.00- 14,00.
  • Torsdag kl.12.00- 14.00.

OBS. Fra og med 1. februar 2020 gjelder følgende for Dropin:
Dager: Tirsdag og torsdag
Tid: 12-14
Sted: Pilestredet 52

Drop-in tilbudet vil fra februar kun gjelde for registrerte studenter ved OsloMet. Er du tidligere student eller Alumn kan du benytte deg av drop-in veiledning inntil to år etter endt studie. For potensielle søkere henviser vi til de fylkesvise karrieresentre.

Oppmøte

Møt opp i Studenthuset, Pilestredet 52, 1.etasje. Henvend deg i Studenttorget når du kommer.

Hvis du er student på Kjeller eller i Sandvika så er du også velkommen til veiledning i Pilestredet 52, eller du kan be om veiledning på telefon eller Skype.

Etiske retningslinjer

Studieveiledere har noen felles etiske retningslinjer som vi veileder etter. Du kan gjerne ta en titt på dem.

Forventninger

Les mer om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg.

Kontakt oss


chatbot-portlet