Droppe til innhold

Studiestartprogram - Tegnspråk årsstudium/Bachelorutdanning i tegnspråk og tolking

Noen endringer kan forekomme

Tirsdag 14. august

11.30-13.45

Velkommen til Tegnspråk årsstudium/Bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking

Presentasjon av studiet, opprop og informasjon v/tegnspråkseksjonen.

Inndeling i grupper; presentasjon og forventninger

Fadderne informerer

Sted: Pilestredet 42 Q1050

 

13.45-14.30

Lunsjpause med fadderne

 

14.30

Oppmøte, gå sammen med faddere til velkomstseremoni på St.Hanshaugen

Sted: Pilestredet 52

 

15.00

Velkomstseremoni og sosialt program

 

Onsdag 15. august

08.30-11.15

Velkommen til teoridelen av tegnspråk

Presentasjon av emner og arbeidsmåter v/Arnfinn Muruvik Vonen

Inndeling i kollokviegrupper

Nyttig informasjon for nye studenter v/studieadministrasjonen

Sted: Pilestredet 42, rom Q1050

 

11.15

Fadderne møter studentene, sosialt program

 

Torsdag 16. august

10.00-12.45

Velkommen til praktisk tegnspråk

Presentasjon av emner og arbeidsmåter v/ Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong

Student i 2.året på tegnspråk og tolking deler erfaringer fra sitt første år

Sted: Pilestredet 42, rom Q1050

 

12.45

Fadderne møter studentene, sosialt program

 

Fredag 17. august

10.00-12.45

Visuell kommunikasjon v/Margareth Hartvedt og Ingvild Wilson Skjong

Sted: Pilestredet 52, rom B317 og F317

 

12.45

Fadderne møter studentene, sosialt program

Foreningsdag